Paris falou sobre os últimos rumores dos tabloides.